Ο Φυσικοθεραπευτής Αθανάσιος Γραββάνης ιδιοκτήτης του Physioskiathos

Τεράστια η σημασία του Άκρου Πόδα στην ισορροπία του ανθρωπίνου σώματος. Η κλινική αξιολόγηση από το φυσικοθεραπευτή και το ψηφιακό πελματογράφημα αποτελούν βασικούς πυλώνες σωστής εξέλιξης του μυοσκελετικού μας συστήματος καθώς και αποκατάστασης προβλημάτων.