Η Σκόπελος «παλεύει» 13 ολόκληρα χρόνια να ολοκληρώσει ένα μικρομεσαίο έργο, όπως θεωρείται μια  λιμνοδεξαμενή. Η υπόθεση του έργου επιβεβαιώνει τη λειτουργία του «αθάνατου ελληνικού κράτους» καθώς μετά τη δημοπράτηση προέκυψαν σειρά από κατασκευαστικά προβλήματα και καταγράφηκαν σοβαρές παραλείψεις. Μετά από 13 χρόνια το έργο θα λάβει με τη δημιουργία νέων υποδομών και αλλαγών, περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια.

Η λιμνοδεξαμενή Πανόρμου χωροθετείται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού βορειοανατολικά του παραθαλάσσιου οικισμού Πανόρμου, στην κοίτη του ομώνυμου χειμάρρου, περίπου 1km από την εκβολή του στη θάλασσα.

Ο συνολικός όγκος ταμίευσης της Λιμνοδεξαμενής ανέρχεται σε 156.000 m3 . Ο ταμιευτήρας Πανόρμου Ν. Σκοπέλου και τα συνοδά του έργα έχουν μελετηθεί σε στάδιο Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών έργων το 2006.

Μετά από πολυετείς παλινωδίες στο κατασκευαστικό κομμάτι που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου, σήμερα στην περιοχή έχει διαμορφωθεί ήδη η παραλιακή χάραξη της οδού, υπερυψωμένη στην περιοχή της λεκάνης με τρία τεχνικά διάβασης για τη διέλευση των πλημμυρικών υδάτων. Η χάραξη του αγωγού όπως προβλέπεται στην αρχική μελέτη διέρχεται πλησίον ιδιοκτησιών και κτισμάτων όπου με δεδομένο και το αυξημένο εύρος κατάληψης του τότε προτεινόμενου αγωγού διαστάσεων 3,2×2,0m (>4,5m) θα δημιουργούσε ανάγκες απαλλοτριώσεων και πιθανά θα προκαλούσε κατασκευαστικά προβλήματα σε κτίσματα λόγω της άμεσης γειτνίασης με τον αγωγό. Για τους παραπάνω τεχνικούς (μεγάλες τιμές των παροχών σχεδιασμών των έργων του ταμιευτήρα) και κατασκευαστικούς λόγους (μεγάλο εύρος κατάληψης του αγωγού, αδυναμία χρήσης ειδικών εκσκαπτικών μηχανημάτων λόγω στενότητας χώρου) κρίθηκε σκόπιμη από πλευράς Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η τροποποίηση του σχεδιασμού του αγωγού απαγωγής πλημμυρικών υδάτων (και εκκένωσης) ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη κατασκευή του, με την αντικατάσταση του τότε προτεινόμενου αγωγού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του έργου, το σύνολο των ήδη αδειοδοτημένων, με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στις 16-12-2005, έργων, έχουν κατασκευαστεί, πλην του έργου του υπερχειλιστή.

Εφημερίδα Θεσσαλία