Μεταξύ του πλήθους των ανέργων που ο κατ’ οίκον περιορισμός προξενεί και που αδυνατούν να βιοποριστούν λόγο των συνθηκών, συγκαταλέγονται πλέον και οι «άνεργοι της πίστεως».

Η συμμετοχή στη λατρευτική ζωή της εκκλησίας αποτελεί την κύρια αποστολή της στο κόσμο. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας – Θείας Λειτουργίας γίνεται και πάλι απρόσιτο στους βαπτισμένους και μυρομένους. Θεία Λειτουργία σημαίνει: λαού (λεῖτος =λαὸς) έργον. Πηγαίνω στον ναό και συμμετέχω στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Πηγαίνω στον ναό για να εργασθώ έργον Θείον.

Η απαγόρευση στη συμμετοχή των πιστών στα τελούμενα εντός των ιερών ναών δημιουργούν μια ακόμα στρατιά ανέργων με πνευματικά και ψυχικά απρόβλεπτα αποτελέσματα. «Είναι γνωστό και αδιαμφισβήτητο ότι η υγεία του ανθρώπου δεν αφορά μόνον την καλή λειτουργία και ευεξία του σώματος, αλλά και την ψυχική του κατάσταση. Και αυτή η δεύτερη πολύ έχει υποτιμηθεί και δοκιμασθεί τελευταία». Με αυτή την επισήμανση το ψήφισμα των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ένα από τα παράδοξα των ημερών είναι οι άεργοι να τείνουν  το δάκτυλο στον άνεργο. Άεργοι είναι εκείνοι, οι οποίοι έχουν κάποιον που τους προσφέρει τα απαραίτητα και  δεν τους απασχολεί η εύρεση εργασίας. Κατά αντιπαραβολή έχουμε τη πνευματική αεργία στην οποία μετέχουν όλοι όσοι – σωσάνθρωποι- έχουν στηρίξει την ύπαρξη τους στη κοσμική θεώρηση και έτσι συνειδητά απέχουν από την αναζήτηση της εν Χριστώ ολοκληρώσεως δια της πίστεως και κατ’ επέκταση της μετοχής τους στη ζωή της εκκλησίας. Όλοι αυτοί με κάθε τρόπο προσπαθούν να απομονώσουν τα μέλη της εκκλησίας από την ενεργή συμμετοχή τους στη Θεία λατρεία. Πρόσχημα αποτελεί η εξάπλωση του ιού για την οποία απέτυχαν περίτρανα να αποδείξουν πως μεταδίδεται από τη Θεία Μετάληψη και εν γένει με τη παρουσία και την συμμετοχή των πιστών στην τέλεση της Θείας λατρείας.

Άνεργοι λοιπόν έως το τέλος του Νοεμβρίου(;;;), ζαλισμένοι από έγκυρη αλλά και ψευδή πληροφόρηση, τρομοκρατημένοι και φοβισμένοι από το άγνωστο των εξελίξεων και της πορείας εξάπλωσης του ιού Covid-19. Κλείνουμε τα αυτιά μας όμως στον Κύριο όταν μας προσκαλεί με τον αδιάψευστο λόγο Του: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» ( Ματθ. Κ’ – 28 ).

Δεν υπάρχει χώρος για το Θεό στην  παραφουσκωμένη από τη κοσμική γνώση διάνοια μας γιατί επιλέγουμε τις υποδείξεις των άεργων από το αποτέλεσμα του μόχθου των εργατών. «Ὀ­ψί­ας δὲ γε­νο­μέ­νης, λέ­γει ὁ κύ­ριος τοῦ ἀμ­πε­λῶ­νος τῷ ἐ­πι­τρό­πῳ αὐ­τοῦ. Κά­λε­σον τοὺς ἐρ­γά­τας καὶ ἀ­πο­δὸς αὐ­τοῖς τὸν μι­σθόν, ἀρ­ξά­με­νος ἀ­πὸ τῶν ἔ­σχα­των ἕ­ως τῶν πρώ­των». ( Ματθ. Κ’ – 8 ).

π. Π.Χ.