Σημαντικές επενδύσεις 13 λιμενικών έργων στον Βόλο και τις Σποράδες ενέταξε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η Γενική Γραμματεία Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 924.450 ευρώ, και θα συμβάλουν ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα ασφάλειας και να αποκατασταθούν ζημιές ύψους 4.800.000€ για το 2017. Το υπουργείο συνολικά σε όλη την επικράτεια χρηματοδότησε 56 έργα, εκ των οποίων τα δεκατρία αφορούν στον λιμένα του Βόλου και τα λιμάνια της Σκιάθου, της Σκοπέλου και της Αλοννήσου.

Αναλυτικά τα έργα που εγκρίθηκαν στην Σκιάθο και τις Β. Σποράδες είναι τα εξής:

-Αποκατάσταση κρηπιδότοιχου πρόσδεσης τουριστικών σκαφών λιμένα Σκοπέλου, προϋπολογισμού 12.700 ευρώ.

-Επισκευή δημοτικού φωτισμού Λουτρακίου Σκοπέλου προϋπολογισμού 33.000 ευρώ.

-Αντικατάσταση φωτιστικών και προμήθεια νέων λιμένα Σκιάθου, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ.

-Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων λιμένα Σκιάθου, προϋπολογισμού 13.600 ευρώ.

-Επισκευή και αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος εντός λιμενικής ζώνης Πατητηρίου Αλοννήσου, προϋπολογισμού 124.000 ευρώ.

-Ασφαλτόστρωση λιμενικής ζώνης λιμένα Λουτρακίου Σκοπέλου, προϋπολογισμού, 94.550 ευρώ.

-Προμήθεια και τοποθέτηση κιβωτίων τροφοδοσίας νερού και ρεύματος σκαφών λιμένα Σκιάθου, προϋπολογισμού 12.000 ευρώ.