Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση στην Σκιάθο, για λογαριασμό τουριστικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή Βρωμόλιμνος, Σκιάθου, για λογαριασμό του Κυριάκου Καραστατήρα του Αναστασίου, εμβαδού 25,30 τ.μ. Η πλωτή εξέδρα θα χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών και θα τοποθετηθεί από τον αιτούντα στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση, άνευ επέμβασης στον αιγιαλό.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και ασφάλειας λουομένων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης και κατά την χρήση της πλωτής εξέδρας.