Ο Δήμος Αλοννήσου όρισε για το 2019 τις τιμές καταχώρησης και κατασκευής ιστοσελίδας για ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους εν γένει, στον διαδικτυακό τόπο του δήμου.

Σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του δήμου, οι ενδιαφερόμενοι χωρίστηκαν σε δυο κατηγορίες:

– Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία, η τιμή για τη συντήρηση της σελίδας ορίσθηκε στα 55 ευρώ με ΦΠΑ 13%.

-Για όλες τις άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων, η τιμή για την συντήρηση της σελίδας ορίσθηκε στα 45 ευρώ με ΦΠΑ 13%.

Όσον αφορά στην κατασκευή της σελίδας, για όλες τις κατηγορίες ορίσθηκε το ποσό των 35 ευρώ με ΦΠΑ 13%. Τα ποσά αυτά ίσχυαν μέχρι και το έτος 2011, και η είσπραξη των ποσών αυτών γίνονταν από την Κ.Ε.Δ Αλοννήσου. Από το έτος 2012 και στο εξής, η είσπραξη γίνεται από τον Δήμο Αλοννήσου με την μορφή τέλους, ενώ ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου που εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας – Στέρεας Ελλάδας οι τιμές διαμορφώθηκαν ως εξής:

-Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία, το τέλος για ένα χρόνο να ορίσθηκε στα 100 ευρώ.

-Για τις λοιπές επιχειρήσεις το τέλος ορίσθηκε στα 80 ευρώ το χρόνο.

-Για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, ασχέτως της κατηγορίας που ανήκουν, για την κατασκευή της σελίδας ορίσθηκε το ποσό των 50 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω τιμές:

Για το έτος 2012, βεβαιώθηκαν 7.593,80 ευρώ και εισπράχθηκαν 7.593,80 ευρώ. Σημερινό υπόλοιπο καταλόγου : 0 ευρώ

Για το έτος 2013, βεβαιωθήκαν 7.640 ευρώ και εισπράχθηκαν 7.540 ευρώ. Σημερινό υπόλοιπο καταλόγου : 100 ευρώ.

Για το έτος 2014, βεβαιωθήκαν 6.650 ευρώ και εισπραχθήκαν 5.550 ευρώ. Σημερινό υπόλοιπο καταλόγου : 100 ευρώ.

Για το έτος 2015, βεβαιωθήκαν 5.520 ευρώ και εισπράχθηκαν 5.120 ευρώ. Σημερινό υπόλοιπο καταλόγου : 400 ευρώ.

Για το έτος 2016, βεβαιωθήκαν 10.482 ευρώ και εισπράχθηκαν 10.282 ευρώ. Σημερινό υπόλοιπο καταλόγου : 200 ευρώ.

Για το έτος 2017, βεβαιωθήκαν 9.610 ευρώ και εισπράχθηκαν 9.210,00 ευρώ.

Σημερινό υπόλοιπο καταλόγου : 400 ευρώ

Για το έτος 2018 βεβαιώθηκαν 9.450 ευρώ και εισπράχθηκαν 8.450 ευρώ έως σήμερα. Σημερινό υπόλοιπο καταλόγου : 1000 ευρώ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Δήμος Αλοννήσου εισηγήθηκε να μην γίνει αναπροσαρμογή του τέλους διαφημιστικής καταχώρησης επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα του δήμου για το έτος 2019,  δηλαδή για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία, το τέλος για ένα χρόνο να ορίσθηκε στα 100ευρώ και για τις λοιπές επιχειρήσεις στα 80 ευρώ το χρόνο. Τέλος, για τους επιχειρηματίες που εγγράφονται για πρώτη φορά, ασχέτως της κατηγορίας που ανήκουν, για την κατασκευή της σελίδας ορίσθηκε το ποσό των 50 ευρώ.