8/12/2018 8:00 εως 3:00:00 μμ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ – ΑΜΠΕΛΑΚΙ – ΜΠΑΝΑΝΑ
8/12/2018 13:00 εως  3:00:00 μμ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ