Με τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον θεματικό τουρισμό, που ψηφίστηκε χθες Πέμπτη στη Βουλή, παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ίσης με το 25% της επιχορήγησης, στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί το 25% της επένδυσης, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείται και η υπάρχουσα επιλογή της καταβολής του 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης, κατόπιν της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Δίνεται επίσης παράταση ενός έτους για την ολοκλήρωση επενδύσεω έως τις 30 Ιουνίου 2019), που έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς (3299/2004 και 3908/2011).

Για ένα έτος, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 παρατείνεται και η προθεσμία ολοκλήρωσης και των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011.