Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του για το 2019 ενέκρινε ο δήμος Βόλου,  το οποίο έχει ως βασικό στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Στις βασικές αρχές προγράμματος περιλαμβάνεται η προβολή σε διευρυμένο μίγμα αγορών και η εστιασμένη χρονικά προβολή στην Ελλάδα με στόχο τις περιόδους εκτός καλοκαιριού.

Παράλληλα, επιδιώκεται η διατήρηση της υπάρχουσας δυναμικής και η εστιασμένη ενίσχυση με συνέχιση της προβολής του προορισμού στις αγορές των τελευταίων ετών αλλά και στην επέκταση των αγορών. Η σταδιακή ενδυνάμωση της παρουσίας σε νέες αγορές μέσω παρουσιάσεων και επικοινωνίας με τουριστικά γραφεία και σπεσιαλίστες, αλλά και η εξειδικευμένη προβολή, δηλαδή η θεματική προβολή του προορισμού ως προορισμός πεζοπορίας και συμπληρωματικά ορεινών δραστηριοτήτων, αναμένεται να επιτύχουν τον στόχο ο οποίος είναι η επιμήκυνση της περιόδου.

Η εν γένει προβολή του δήμου, κινείται στους εξής άξονες:

– Προβολή με κλασικά μέσα, όπως είναι η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, οι φιλοξενίες, η διαφήμιση στα ΜΜΕ και η παραγωγή και εκτύπωση έντυπου υλικού.

-Ψηφιακή προβολή με τον εμπλουτισμό του περιεχομένου σε φωτογραφικό υλικό, κείμενα και βίντεο, παραγωγή υλικού τουριστικής προβολής καθώς κα διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη των λογαριασμών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

-Θεματική προσέγγιση μέσω της καμπάνιας προορισμού πεζοπορίας Pelion Routes, ως νέου προϊόντος και γενικής ανάδειξης δραστηριοτήτων βουνού,  App πεζοπορίας, εμπλουτισμός μέσων και παρακολούθηση.

– Εμπλουτισμός υπηρεσίας πληροφόρησης με την αναβάθμιση, διαχείριση και επιμέλεια του περιεχομένου του site www.volosinfo.gr.

-Οργάνωση και υποστήριξη των ακτών.