Το τελευταίο διάστημα, με την αποχώρηση της Παιδιάτρου και τη μετακίνηση του χειριστή του ακτινοσκοπικού μηχανήματος,  η οριακή λειτουργία του Κέντρου Υγείας του νησιού επιδεινώθηκε και πλέον η μοναδική δημόσια μονάδα Υγείας της περιοχής υπολειτουργεί.
-Μετά τη λήξη της μετακίνησης ενός ιατρού Γενικής Ιατρικής, το βάρος της ευθύνης για την κάλυψη των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών γίνεται πλέον ασήκωτο για τους εναπομείναντες έναν επικουρικό ιατρό και τους τέσσερις «υπηρεσίας υπαίθρου», ενώ εξακολουθούν οι τρομερές ελλείψεις σε νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
-Απουσιάζει απαραίτητος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός (δεν υπάρχει δυνατότητα ακόμη και για μια «γενική αίματος») και το κτίριο, ενόψει μάλιστα του χειμώνα, παρουσιάζει εμφανή και σοβαρά προβλήματα στεγανότητας και θέρμανσης. Το ΠΑΜΕ διοργανώνει την Τετάρτη  στις 6.30 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Κέντρο Υγείας