Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις 100 θέσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Θα προσληφθούν:
ΠΕ Γεωτεχνικών (70 θέσεις)
ΤΕ Δασοπόνων (30 θέσεις)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 26 Οκτωβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας. Για τη Μαγνησία έχουν προκηρυχθεί τρεις θέσεις και ειδικότερα δύο θέσεις ΠΕ –Γεωτεχνικών(∆ασολόγοι) και μία θέση ΤΕ –
∆ασοπόνου.

Πηγή:workenter.gr