Από αυτή τη Κυριακή 21/10 δεν θα πραγματοποιείται αποκομιδή απορριμμάτων τις Κυριακές σύμφωνα με το χειμερινό πρόγραμμα.