Το Skiathoslife.gr αισθάνεται υποχρεωμένο να ευχαριστήσει τον Πλοίαρχο κ. Γιώργο Αντωνίου καθώς και όλο το πλήρωμα του E/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ για την άριστη συνεργασία που έχει κατά την μετακίνηση του συνεργείου ζωντανών μεταδόσεων και την παροχή της δωρεάν μεταφοράς.