φωτο Pixabay.com

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 118 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μικρούς απομακρυσμένους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται τρεις θέσεις στη Σκόπελο και συγκεκριμένα: μία θέση ΠΕ Διοικητικού, μία θέση ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού και μία θέση ΤΕ Μηχανικών και Πολιτικών Έργων Υποδομής,

To ΦΕΚ_10K