ΣΚΙΑΘΟΣ : Ζητούνται υπάλληλοι – τεχνικοί ελεγκτές σε ΚΤΕΟ

Ζητούνται,

  • Διπλωματούχοι Μηχανικοί ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού-μηχανολόγου, χημικού, μέλος ΤΕΕ
  • Πτυχιούχοι τεχνολόγοι Μηχανικοί κατεύθυνσης μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, μηχανικών οχημάτων,
  • Απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ ειδικότητας μηχανικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου του τομέα οχημάτων ή άλλης ισότιμης σχολής,
  • Απόφοιτοι Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου του μηχανολογικού τομέα ή ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και αυτοματισμού αυτοκινήτου του ηλεκτρολογικού τομέα,
  • Απόφοιτοι Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), ειδικότητας τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή τεχνικού μηχανοτρονικής του τομέα μηχανολογίας ή τεχνικού ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων οχημάτων του τομέα ηλεκτρολογίας,

να εργασθούν ως τεχνικοί ελεγκτές σε ΚΤΕΟ.

Επικοινωνία στο τηλέφωνο: 6976688100 (Σιώκης Σωτήριος)

Loading...
error: Content is protected !!