Το «εργαλείο» της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) θα εφαρμοστεί στις Σποράδες και έχει στόχο να διαμορφώσει μια ενιαία Αναπτυξιακή Στρατηγική για το σύμπλεγμα των νησιών. Θα προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και δράσεις που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τα επιμελητήρια, τους κοινωνικούς φορείς και τις επιχειρήσεις των τριών νησιών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος των Βορείων Σποράδων, θα αναληφθούν κοινές και οριζόντιες (δια-δημοτικές) δράσεις προσέλκυσης και διαχείρισης των ροών επισκεψιμότητας, αξιοποίησης της οικονομίας της φήμης (Reputation Economy), σε συνδυασμό με την προστασία και διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων, υποδομών και δράσεων προσβασιμότητας και αστικής αναζωογόνησης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και άλλων παρεμβάσεων που θα προκύψουν από την ανοιχτή διαβούλευση.

Όπως είπε ο κ. Αγοραστός, η προετοιμασία του ξεκινάει άμεσα και θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 (που θα αποτελέσει τη βασική πηγή χρηματοδότησης), αλλά και των λοιπών Επιχειρησιακών του ΕΣΠΑ .
Οι κύριες στρατηγικές επιλογές συνδέονται με την «οικονομία της επισκεψιμότητας» και λαμβάνουν υπόψη το ειδικό τους βάρος, με αιχμή τον Τουρισμό, με κύριο χαρακτηριστικό τον εποχικό καλοκαιρινό τουρισμό (μαζικός στη Σκιάθο, μέτριας μαζικότητας στη Σκόπελο, ήπιος στην Αλόννησο).

Με την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης η οποία θα συσχετίσει δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με τη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων αναμένεται να στηρίξει τα Νησιά των Βορείων Σποράδων ώστε να αποτελέσουν κινητήρες ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Συνοπτικά η δυνατότητα χρήσης προϋπολογισμού είναι έως το ποσό των 43,7 εκ. ευρώ συνολική Δημόσια Δαπάνη που αναλύεται:
– 200.000 δράσεις δημοσίου.
– 5 εκ. + 2 εκ. για Ιδιωτικές Επενδύσεις ΕΤΠΑ εν γένει + cluster.
– EKT: 500.000 για start up + 500.000 για αναδιοργάνωση υφισταμένων + 300.000 συμβουλευτική/κατάρτιση κλπ. ολοκληρωμένο + 700.000 για Κοινωνικές Επιχειρήσεις.
– 500.000 Υγεία/Πρόνοια + 500.000 υποδομές Εκπαίδευσης.
– 3 εκ. ευρώ Κλιματική Αλλαγή (αντιπλημμυρικά, δάση κ.λπ.) + 3 εκ. ευρώ για Υδρεύσεις/Αποχετεύσεις.
– 4 εκ. ευρώ Πολιτισμός και Φύση.
– 1,5 εκ. ευρώ αναπλάσεις μέσα στις πόλεις.
– 22.000.000 υποδομές διασύνδεσης: Λιμάνια (εκτός Σκιάθου, και Αλιευτικά Καταφύγια που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Αλιεία) και οδοποιία.
– 2,1 εκ. για πράσινα σημεία και Σ.Μ.Α.Υ. και 1,1 εκ. για μονάδες ανάκτησης βιοαποβλήτων και μελέτες τους και 0,4 εκ. για εξοπλισμό συλλογής βιοαποβλήτων. Σύνολο Π/Y 3,5 εκ.