Σήμερα καταφτάνει η ΤΠΚ Σταράκης. Όποιος επιθυμεί μπορεί να επισκεφτεί την πυραυλάκατο, που θα βρίσκεται στο λιμάνι, από τις 17:00 έως τις 20:00