Την δωρεάν διαμονή σε τρεις (3) ιατρούς που θα υπηρετούν εποχικά στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου θα καλύψει ο Δήμος Σκιάθου με σχετική απόφαση που πάρθηκε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 26 Ιουνίου και με συνολικό προϋπολογισμό 6χιλ ευρώ

Σύμφωνα με το Νόμο 4483/17 δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των Δημόσιων Νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των ανάλογων πόρων.

Στην προκειμένη περίπτωση, στο Δήμο Σκιάθου, κατατέθηκαν αιτήματα από τρεις (3) ιατρούς για την παροχή κατάλληλου καταλύματος διαμονής τους στη Σκιάθο , για το διάστημα από 1/7/2018 μέχρι 10/8/2018. Οι ιατροί μετακινούνται με αποφάσεις της 5 ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ λόγω των αυξημένων και επειγουσών αναγκών του Κ.Υ. Σκιάθου κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Οι ανωτέρω δεν είναι κάτοικοι του Δήμου μας ούτε έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στη Σκιάθου όπου θα υπηρετήσουν το ανωτέρω διάστημα.

Το Οικονομικό τμήμα του Δήμου Σκιάθου εξέδωσε την αρ. πρωτ. 5711/20-6-2018 βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ότι στον π/υ οικ έτους 2018 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό αριθμό εξόδου 15-6481.01 με τίτλο « Δαπάνες σίτισης και διαμονής εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες ορεινών ή νησιωτικών δήμων άρθρο 32 ν. 4483/2017» για το σκοπό αυτό. Ο Δήμος Σκιάθου δε διαθέτει κατάλυμα σε κάποιο δημοτικό ακίνητο ούτε δημοτικό ξενώνα προκειμένου να καλύψει τη διαμονή των ιατρών. Επίσης βρισκόμαστε εν μέσω της τουριστικής περιόδου και λόγω της αυξημένης κίνησης είναι αδύνατο να βρεθεί διαθέσιμο ακίνητο προς μίσθωση για τόσο μικρό χρονικό διάστημα .

Κρίνοντας απαραίτητη τη μετακίνηση των ιατρών για την κάλυψη των αυξημένων και επειγουσών αναγκών του Κ.Υ. Σκιάθου, η οποία προέκυψε τώρα και δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί ώστε να τηρηθούν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81 , είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε καταλύματα ενοικιαζομένων δωματίων για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών διαμονής τους για το χρονικό διάστημα από 1/7/2018 μέχρι 10/8/2018 για λόγους δημόσιας υγείας.

Νίκος Τζούμας