Ολοκληρώθηκαν στις 8 το βράδυ οι διαδικασίες για την ανάδειξη των Συντονιστικών Γραμματειών των τοπικών οργανώσεων στο Κίνημα Αλλαγής. Στη δημοτική οργάνωση Βόλου του ΚΙΝ.ΑΛ. ψήφισαν 221 άτομα και μετά την καταμέτρηση των ψήφων, πλειοψήφησε ο Ιωάννης Καουνάς. Σημειώνεται πως η εκλογική διαδικασία είχε χαμηλή συμμετοχή.

Οι υποψήφιοι έλαβαν:

Γίτση Μαρία – 61

Γεωργακόπουλος Αγγελος – 25

Καουνάς Ιωάννης – 71

Καράτσαλος Ιωάννης – 15

Λαμπαδάρη Σοφία – 9

Λυχναρόπουλος Κων/νος – 12

Πρίγκος Ιωάννης – 27

ενώ υπήρχε και ένα λευκό.