Το Κέντρο Υγείας Σκιάθου ευχαριστεί θερμά την Εταιρεία Ι. ΚΤΕΟ Σανίδας (Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων) που βρίσκεται στο νησί της Σκιάθου στην περιοχή Ξάνεμος και προσωπικά τον κ. Σανίδα Αθανάσιο για τον ενδελεχή ακούσιο τεχνικό έλεγχο του Ασθενοφόρου Οχήματος μας και την δωρεάν πιστοποίηση της ασφαλούς κυκλοφορίας του.

Αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη για όλους μας η ενημέρωση και η πρόσκληση από την εταιρεία Ι.ΚΤΕΟ Σανίδας για όλα τα παραπάνω. Τέτοιες μικρές κινήσεις καταδεικνύουν πως και οι μεγάλες εταιρείες στο νησί μας όταν θέλουν μπορούν να δείξουν την κοινωνική εταιρική ευθύνη που αναλογεί σε αυτές