Κανονικά η αποκομιδή απορριμάτων από τους υπόγειους κάδους

Κανονικά ξεκίνησε και πάλι η αποκομιδή μετά την βλάβη που είχε δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο απορριματοφόρο. Να σημειωθεί πως η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου είχε κλείσει τους συγκεκριμένους κάδους για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Loading...
error: Content is protected !!