Τη σύμβαση για το έργο καθαρισμού ρεμάτων στην Σκόπελο, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός. Θα καθαριστούν ρέματα σε μήκος 3 χιλιομέτρων και, όπως είπε, «μπορεί να μην είναι έργο που χτυπάει στο μάτι, αλλά είναι ένα έργο ουσίας. Ένα έργο αντιπλημμυρικό και ιδιαίτερα χρήσιμο για την τοπική κοινωνία.
Επίσης, υπογράφτηκε σήμερα η σύμβαση για το έργο των παιδικών χαρών στην Αλόννησο, προϋπολογισμού 82.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία τριών παιδικών χαρών, στην Αγία Παρασκευή, στο Πατητήρι και στον οικισμό του Βότση. Όπως είπε ο κ. Αγοραστός, οι παιδικές χαρές θα είναι σύγχρονων προδιαγραφών, ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια.

 

Στοιχεία έργων 
1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, προϋπολογισμού 60.000,00€
Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού υδατορεμάτων της Ν. Σκοπέλου σε μήκος περίπου 3000 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Ο προσδιορισμός των θέσεων επέμβασης θα πραγματοποιηθεί από την ΔΤΕ ΠΕΜΣ σε συνεννόηση με το Δήμο Σκοπέλου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
2) ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, προϋπολογισμός: 82.811,43 €
Οι παρεμβάσεις αφορούν τις παιδικές χαρές Αγίας Παρασκευής Αστυνομίας, Οικισμού Πατητηρίου και οικισμού Βότση. Τα έργα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:
1. Μεταφορά και τοποθέτηση κρασπέδων.
2. Κατασκευή νέων επιστρώσεων.
3. Μεταφορά και τοποθέτηση νέων οργάνων.
4. Κατασκευή κρήνης.
5. Μεταφορά και τοποθέτηση καθιστικών.
6. Μεταφορά και τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας εισόδου.
7. Τοποθέτηση μεταλλικών μπαρών ασφαλείας στην είσοδο – έξοδο της παιδικής χαράς για τη μείωση της ταχύτητας εξόδου των παιδιών.
8. Τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών για την απορροή των ομβρίων.
9. Πρόσβαση για Α.Μ.Ε.Α