ΣΚΙΑΘΟΣ : Οδηγός με Β’ Ερασιτεχνικό ζητάει εργασία

Οδηγός με δίπλωμα β’ ερασιτεχνικό έως 3,5 τόνους ζητεί μόνιμη εργασία. Τηλ 6989901903 Μιχάλης.
Loading...
error: Content is protected !!