Την Παρασκευή 1η Ιουνίου, ημερίδα για τους εκπ/κούς των Δημοτικών Σχολείων Σκιάθου

Την Παρασκευή 1η Ιουνίου δεν θα γίνουν μαθήματα στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου, γιατί οι εκπ/κοί των σχολείων θα παρακολουθήσουν επιμορφωτική ημερίδα που διοργανώνουν το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Ν. Μαγνησίας,η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας, με θέμα: «Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Θρησκευτικά στο Δημοτικό Σχολείο».

Επιμορφωτική ημερίδα

«Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Θρησκευτικά του Δημοτικού Σχολείου»

Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018

Αίθουσα εικαστικών Πολιτιστικού Κέντρου «Μπούρτζι»

Σκιάθος

Πρόγραμμα

08.15 – 08.30 Προσέλευση – Εγγραφές

08.30 – 09.00. Έναρξη και Χαιρετισμοί Μαρία Παντέρα, Σχολική Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας

Συντονισμός:Μαρία Παντέρα

Σχολική Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας

09.00 – 09.20 «Η προσέγγιση του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο πλαίσιο του Νέου

Προγράμματος Σπουδών, με άξονα την καθημερινή διδακτική προετοιμασία & πράξη»

Τάνια Αβέλλα, ΠΕ01

09.20 – 10.10 Επεξεργασία – Σχεδιασμός ενός διδακτικού δίωρου

4η Θεματική Ενότητα:Η Θεία Ευχαριστία: Πηγή και κορύφωση της ζωής της Εκκλησίας / Στ’ Δημοτικού

Εργαστήριο

10.10 – 10.40 «Πρόταση διδασκαλίας» – Συζήτηση / Ανατροφοδότηση

Τάνια Αβέλλα, ΠΕ01

10.40 – 11.10 Διάλειμμα

11.10 – 13.30 «Εκπαιδευτικές Τεχνικές με βάση την Τέχνη και το Εκπαιδευτικό δράμα»

(Υλικό: Β. Γώγου & Α. Μπάρλου) Βιωματικό εργαστήριο Τάνια Αβέλλα, ΠΕ01

13.30 – 14.00 Συζήτηση / Αναστοχασμός/Αποτίμηση και Προτάσεις

Επιμορφώτρια: Τάνια Αβέλλα, Θεολόγος, Αποσπασμένη στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Επιμορφώτρια του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών & ΕΟΠΠΕΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ