Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η κατανομή συνολικού ποσού 4.615.322,77 ευρώ σε Δήμους από τους ΚΑΠ, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, από 01-01-2018 έως 30-04-2018, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, από 1-1-2011 σύμφωνα με το ν. 3852/2010.

Στη Μαγνησία, θα κατανεμηθούν τα εξής ποσά:
Στο Δήμο Αλμυρού, 3.736ευρώ
Στο Δήμο Βόλου 84.053,36ευρώ
Στο Δήμο Σκιάθου 6.856 ευρώ
Στο Δήμο Σκοπέλου 2.764,80 ευρώ.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους Δήμους, με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου, προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.