Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, ορίστηκαν τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2018, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Για τη Μαγνησία, έχουν οριστεί 21 εξεταστικά κέντρα, ενώ μετά την υπογραφής της παρούσας απόφασης, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης με απόφασή τους θα καθορίσουν την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.

Τα 3 εξεταστικά κέντρα μεταξύ άλλων στις Σποράδες είναι:
-ΓΕ.Λ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ
-ΓΕ.Λ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ
-Γ/ΣΙΟ – Λ.Τ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ