Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών Πυροπροστασίας και συγκεκριμένα 6 εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ και 2 οδηγών αυτοκινήτου ΔΕ για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του δήμου Αλοννήσου.