Ιδιοκτήτρια καντίνας προκάλεσε ρύπανση στην μαγική Τσουγκριά και η Δημοτική Αρχή της ανανέωσε την άδεια…

Στη Δημοτική Αρχή της Σκιάθου έχουν γίνει «άνω-κάτω» με τη συγκεκριμένη υπόθεση και η Αποκεντρωμένη έκρινε παράνομη την απόφαση του Δήμου.

Τόνοι σκουπιδιών απομακρύνθηκαν από την παραλία της Τσουγκριάς και η Αποκεντρωμένη επέρριψε όλες τις ευθύνες στην ενοικιάστρια του χώρου, πράγμα που δεν έπραξε ο Δήμος, ο οποίος της ανανέωσε την παραμονή στην έκταση για ανάπτυξη δραστηριοτήτων.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου δεν κήρυξε έκπτωτη την ενοικιάστρια για τη ρύπανση στο περιβάλλον, απόφαση που κρίθηκε παράνομη. Τον Φεβρουάριο του 2018 η αστυνομία της Σκιάθου μετά από καταγγελία του δημοτικού συμβούλου της συμπολίτευσης κ. Βιολέττα , διαπίστωσε ότι στην Τσουγκριά υπήρχαν αντικείμενα και απορρίμματα.

Στις 23 Μαρτίου ωστόσο, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου έλαβε απόφαση «να μην κηρυχθεί έκπτωτη από την χρήση κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στη θέση «Τσουγκριά» ο ιδιοκτήτης αλλά ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ελ. Βιολέττας επέμεινε στις καταγγελίες του περί ύπαρξης μεγάλου όγκου απορριμμάτων και διαφόρων άλλων αντικειμένων στην έκταση.

Ο Δήμος κλήθηκε να απαντήσει στα καταγγελλόμενα και απάντησε πως «… ορθώς, βασίμως και νομίμως, κρίθηκε ότι δεν έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτος της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού στη θέση «Τσουγκριά» Σκιάθου, η παραχωρησιούχος, η οποία επί του αιγιαλού εκμεταλλεύεται αναψυκτήριο κατόπιν δημοπρασίας. Και τούτο διότι η έκθεση αυτοψίας της Δημοτικής Αστυνομίας, με την οποία διαπιστώνεται ρύπανση του αιγιαλού, πραγματοποιήθηκε στις 12-2-2018 και 27-3-2018, δηλαδή σε χρόνο που η ασκούμενη επιχείρηση της παραχωρησιούχου είναι ανενεργός, καθόσον η λειτουργία είναι εποχική και αφορά μόνο στους θερινούς μήνες. Κατόπιν αυτού, δεν αποδείχθηκε ότι η ρύπανση του χώρου αφορά στη λειτουργία της επιχείρησης της παραχωρησιούχου και ότι έγινε από αυτή την ίδια». Ακολούθησε συμπληρωματικό υπόμνημα του δημοτικού συμβούλου που αποδεικνύει πως η χρήση της έκτασης από την ενοικιάστρια ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει 31-12-2019».