Για να γράψει κάποιος τη βιογραφία ενός σπουδαίου ανθρώπου, πρέπει να γνωρίζει καλά το έργο του, να μπορεί να το προσεγγίσει/αναλύσει σε βάθος, να το αγαπάει πραγματικά και ν’ αγαπά τον άνθρωπο που έχει αποφασίσει να μελετήσει.
Μα πάνω απ’ όλα πρέπει να είναι και αυτός ένας σπουδαίος άνθρωπος
Ο Γιώργος Σανιδάς έχει όλα τα παραπάνω και επιπλέον δύο προσόντα που τον καθιστούν από τους πλέον κατάλληλους για να γράψει τη βιογραφία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Είναι εξαιρετικός λογοτέχνης και Σκιαθίτης.

Μαρία Φουσταλιεράκη