Το 3ο Νηπιαγωγείο Σκιάθου

Περισσότερα μόρια στα δυσπρόσιτα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Μαγνησίας δίνει το υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της πρότασης που ανακοίνωσε.

Η πρόταση του υπουργείου για τα σχολεία και τα μόρια έχει ως εξής:

1ο Oλοήμερο Δημοτικό Σκοπέλου δέκα μόρια,

1ο Νηπιαγωγείο Σκοπέλου δέκα μόρια,

Δημοτικό Αλοννήσου δώδεκα μόρια,

Νηπιαγωγείο Γλώσσας έντεκα μόρια,

Δημοτικό Γλώσσας έντεκα μόρια,

Δημοτικό Κλήματος έντεκα μόρια,

Νηπιαγωγείο Αλοννήσου δώδεκα μόρια,

Νηπιαγωγείο Κλήματος έντεκα μόρια,

Νηπιαγωγείο Σκοπέλου δέκα μόρια.

Οι τοπικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι είχαν ζητήσει να χαρακτηριστεί και η Σκιάθος ως δυσπρόσιτη, ώστε να μην καταγράφονται και παραιτήσεις εκπαιδευτικών.
Σημειώνεται πως το υπουργείο Παιδείας προχωρεί στον επανακαθορισμό των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάταξής τους.

Για τη διαμόρφωση της πρότασης που υποβάλλεται προς τα αρμόδια όργανα από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ έχει ληφθεί υπόψη η νέα μοριοδότηση των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπως έχει ήδη σταλεί στα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ), και στην κατηγορία δυσπρόσιτα κατατάσσονται όλες οι σχολικές μονάδες που προτείνεται να μοριοδοτηθούν από 10 έως 14 μόρια.