Η Εθνική Υπηρεσία eTwinning προχώρησε στην απονομή της Ετικέτας eTwinning στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου!
Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα eTwinning του σχολείου και μια επιβράβευση για το έργο των εκπαιδευτικών και μαθητών που συμμετείχαν και συνεχίζουν να συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ευχαριστούν για την τιμή να είμαστε ένα από τα πρώτα σχολεία πανελληνίως που φέρουν αυτόν τον τίτλο. 

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης. Η ετικέτα ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και τα σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους. Στους μαθητές, προσφέρει μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους, και στο σχολείο γενικότερα, μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής του για την ποιότητα και την ειλικρίνεια σε μία Ευρωπαϊκή συνεργασία.