Κατά τον μήνα Μάρτιο θα επισκεφτούν το Πολυϊατρείο Σκιάθου Ιατροί με τις παρακάτω ειδικότητες

 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

Ω.Ρ.Λ Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Δευτέρα 26 & Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Πληροφορίες – ραντεβού στο 24270.22111