Την απόφαση να μη συμμετέχουν στις απαραίτητες εργασίες για την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της ΥΠΑ (ΟΣΥΠΑ) από το Ελληνικό πήραν οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στέλνοντας εξώδικο προς τη διοίκηση και τους αρμόδιους υπουργούς.

Σε αυτό, μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι δεν θα συμμετάσχουν, δεν θα συνεργαστούν και θα απέχουν από κάθε ενέργεια που ως σκοπό έχει την απομάκρυνσή τους από τον παρόντα χώρο εργασίας τους, πριν εξασφαλιστούν πλήρως τα εργασιακά τους δικαιώματα.

«Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας εδώ και αρκετά χρόνια χωρίς αποτέλεσμα, το πρόβλημα μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της ΥΠΑ, λόγω της επένδυσης στο Ελληνικό, συνέχισε να υπάρχει και στη τρέχουσα θητεία της σημερινής διοίκησης, όπου πολλές συναντήσεις συνήθως απέβαιναν άκαρπες σχετικά με την σχεδιαζόμενη και γνωστή εδώ και χρόνια απομάκρυνση-μετεγκατάσταση του συνόλου των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΥΠΑ» σημειώνουν οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας ότι «η Υπηρεσία προβαίνει σε σειρά βίαιων ενεργειών με στόχο:

– Την άμεση και παντελώς απρογραμμάτιστη, χωρίς σχέδιο και σκοπό, απομάκρυνση («ξήλωμα») των υπηρεσιών, στον χώρο στον οποίο βρίσκονται εδώ και μια πεντηκονταετία οι εγκαταστάσεις της ΥΠΑ.

– Την σχεδιαζόμενη μετεγκατάσταση καίριων διευθύνσεων σε μεγάλη απόσταση η μία από την άλλη, που καθιστά πρακτικά και ουσιαστικά αδύνατη την ομαλή συνέχιση του παρεχόμενου έργου και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας στη χώρα μας».