Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης ξεκίνησε στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν στο δίκτυο καταστημάτων ΟΤΕ-COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ και έτσι μπορείς να ανακυκλώσεις εκτός από κινητά  και σταθερά τηλέφωνα, αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, μπαταρίες και μελάνια εκτυπωτή.

Σύντομος απολογισμός Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων :

Ενέργεια – Εκπομπές Αερίων Φαινομένου Θερμοκηπίου

 • Μείωση συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 1,3% (6.000 MWh)
 • Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρισμού στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κατά 1,3% (4.500 MWh)
 • Μείωση συνολικών εκπομπών Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) κατά 5% (15.850 t ισοδύναμου CO2)
 • Μείωση των άμεσων εκπομπών ΑΦΘ κατά 11% (1.850 t ισοδύναμου CO2)
 • Υποστήριξη της λειτουργίας 16 σταθμών βάσης από φωτοβολταϊκά συστήματα και μικρές ανεμογεννήτριες, με συνολική παραγωγή 251,6 MWh
 • Λειτουργία δύο φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οροφές κτιρίων της Αττικής, ισχύος 222 kWp με παραγωγή 334 MWh. Οι εκπομπές CO2 που αποφεύγονται (στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού) είναι της τάξης των 230 τόνων.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας 75 MWh (ισοδύναμη με 7.500 lt ντίζελ) από τη σύνδεση του Διοικητικού Μεγάρου και του κτιρίου ΥΜΑ-ΝΥΜΑ στο δίκτυο του φυσικού αερίου.
 • Σταθεροποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στο νέο κτίριο στην Παιανία σε επίπεδα 25% χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση της χρήσης συμβατικών κτιρίων

Διαχείριση Απορριμμάτων

 • Επέκταση του εσωτερικού προγράμματος ανακύκλωσης, με έμφαση στα υλικά συσκευασίας και το χαρτί, σε τέσσερα επιπλέον κτήρια
 • Ανακύκλωση 30,34 τόνων συσκευών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας & αξεσουάρ
 • Ανακύκλωση 1.516 τόνων μετάλλων και καλωδίων
 • Ανακύκλωση 39 τόνων απαξιωμένης ξυλείας
 • Ανακύκλωση 25,7 τόνων άλλων υλικών συσκευασίας
 • Ανακύκλωση 431,5 τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Ανακύκλωση 158,3 τόνων απαξιωμένων οχημάτων
 • Ανακύκλωση 155,7 τόνων χαρτιού
 • Ειδική διαχείριση 306 τόνων  συσσωρευτών
 • Ειδική διαχείριση 16,4  λίτρων λιπαντικών
 • Ειδική διαχείριση 8,6 τόνων εταιρικών μελανοδοχείων
 • Ειδική διαχείριση 41,8 τόνων φορητών ηλεκτρικών στηλών από δράσεις των καταστημάτων και εργαζομένων