ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 
17:30 – 18:30> Ενάτη, Μέγας Εσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
07:00 – 10:15> Όρθρος – Τελετή της Σταυροπροσκυνήσεως, Θεία Λειτουργία.
17:30 – 18:15> Ενάτη, Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός.