Μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου και ώρα 17.00 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Αυτό προβλέπεται στην πρώτη τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής, που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ.Αλέξανδρος Χαρίτσης. Υπενθυμίζεται ότι η προηγουμενη καταληκτική ημερομηνία ήταν η 28η Μαρτίου.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56 – Αθήνα, στο τηλ. 8011136300 και e-mail επικοινωνίας: [email protected]