30 προσλήψεις στα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, προχωρά στην ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού με 30 νέες θέσεις απασχόλησης στις παρακάτω ειδικότητες:

AIRPORT DUTY MANAGER (ADM)

AIRPORT OPERATIONS COORDINATOR (AOC)

AIRPORT AIRSIDE SUPERVISOR (AAS)

AIRPORT TERMINAL SUPERVISOR (ATS)

Όπως αναφέρει η εταιρία, προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Το ανθρώπινο δυναμικό της μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων της, έχει φθάσει τα 600 άτομα στα κεντρικά γραφεία και τα αεροδρόμια.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να πατήσουν εδώ και στο πεδίο «Καριέρα/Διαθέσιμες Θέσεις» να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 4 Μαρτίου 2018.

Loading...
error: Content is protected !!