Στην έναρξη της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την διάθεση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε 24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές, προχωρά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε..

Ο διαγωνισμός πρόκειται να διεξαχθεί σε μια φάση και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές, σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών έως τις 15 Μαρτίου 2018. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Deutsche Telekom, έχει το δικαίωμα πρώτης άρνησης, δηλαδή, αν βρεθεί κάποιος τρίτος αγοραστής που θα ενδιαφερθεί για το 5% της εταιρείας, τότε η Deutsche Telekom έχει το δικαίωμα να αντιπροτείνει τίμημα αντίστοιχο ή μεγαλύτερο εκείνου του τρίτου αγοραστή, ώστε να περιέλθει σε αυτήν το 5%, αυξάνοντας το ποσοστό της.

Παράλληλα, το ΤΑΙΠΕΔ καλεί πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΠΕΥ να υποβάλλουν προσφορές για την ανάθεση του έργου σύνταξης και λήψης γνωμοδοτήσεων σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής (Fairness Opinion) στο πλαίσιο της αξιοποίησης της εταιρικής συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στην ΟΤΕ Α.Ε. μέσω της πώλησης  των 24.507.520 κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, αντιστοιχούν στο 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΟΤΕ Α.Ε.