Την ίδρυση Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου στη Σκιάθο σε απογευματινή λειτουργία και με αρχικούς τομείς τους Υγείας – Πρόνοιας-Ευεξίας και Διοίκησης – Οικονομίας ζητά η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.  Με έγγραφο που εστάλη στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Σωκράτης Σαβελίδης αναφέρει:

“Μετά από πρόταση – αίτημα του Δήμου Σκιάθου για ίδρυση ΕΠΑ.Λ., η Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας προέβη σε μια σειρά ενεργειών για τη διερεύνηση του αιτήματος. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων και των μαθητών του Γυμνασίου Σκιάθου από εκπροσώπους του ΚΕ.ΣΥ.Π. και της Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας και διερεύνηση της ανάγκης ίδρυσης ΕΠΑ.Λ. μέσω σχετικών ερωτηματολογίων τα οποία απευθύνθηκαν στους μαθητές Γυμνασίου και στους Γονείς και Κηδεμόνες του Νησιού. Ακολούθως, υποβλήθηκε ερώτημα στο Δήμο Σκιάθου για τις δυνατότητες και προθέσεις προσωρινής και μόνιμης στέγασης και ζητήθηκε η τοποθέτηση επί του θέματος των συλλόγων διδασκόντων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Σκιάθου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου και της Ε.Λ.Μ.Ε. Μαγνησίας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι παραπάνω, στελέχη της ΔΔΕ Μαγνησίας και εκπρόσωποι του Δήμου Σκιάθου.

Κατόπιν εξέτασης των ευρημάτων, των υπολοίπων εκπαιδευτικών και λειτουργικών παραμέτρων του θέματος καθώς και των συμπερασμάτων της σύσκεψης εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:

Στους αποφοίτους Γυμνασίου Σκιάθου δίνεται δυνατότητα επιλογής μόνον ενός τύπου Λυκείου, του Γενικού Λυκείου πράγμα το οποίο, σε συνδυασμό με την αδυναμία ευχερούς πρόσβασης στην ηπειρωτική Μαγνησία ή στο νησί της Σκοπέλου, τους στερεί τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευσή τους αφού η επιλογή Επαγγελματικού Λυκείου είναι γι αυτούς, πρακτικά αδύνατη. Κατά τους τοπικούς παράγοντες και εκπαιδευτικούς του Νησιού, η στέρηση εκπαιδευτικής επιλογής οδηγεί σε μεγάλη διαρροή μαθητικού δυναμικού στις τάξεις του Λυκείου, η οποία ανέρχεται περίπου στο 40%. Μεγάλο μέρος αυτής της διαρροής θα μπορούσε να αποφευχθεί αν παρέχονταν η ευκαιρία εκπαίδευσης σε Επαγγελματικό Λύκειο.

Κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από μαθητές και κηδεμόνες διαπιστώθηκε από την πλευρά τους μεγάλο ενδιαφέρον για ίδρυση ΕΠΑ.Λ. Πολλοί μαθητές και γονείς προτιμούν την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στην τοπική αγορά εργασίας, σε τομείς που σχετίζονται με τα οικονομικά χαρακτηριστικά του νησιού και κυρίως τον κλάδο του τουρισμού. Σημαντική θεωρείται και η δυνατότητα πρόσβασης από το ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε σχολές αντίστοιχης επαγγελματικής προοπτικής.

Οι αυξημένες ανάγκες σε εξειδικευμένους επαγγελματίες, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, καλύπτονται από μη μόνιμους κατοίκους του νησιού. Η ίδρυση του ΕΠΑ.Λ. θα παράσχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στους νέους ώστε με την επαγγελματική τους κατάρτιση να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες, με βασικά οφέλη την ανάπτυξη του παραγόμενου οικονομικού προϊόντος και την παραμονή των νέων και των μελλοντικών οικογενειών τους στο νησί.

Υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μαθητών για να στηρίξει δύο τύπους Λυκείων, αφού το μαθητικό δυναμικό της Α’ Λυκείου κυμαίνεται στους 60 – 80 μαθητές.
Η φοίτηση των μαθητών της Σκιάθου σε άλλα ΕΠΑ.Λ. (Σκοπέλου – Βόλου) εγείρει την ανησυχία των γονέων για τη διαμονή των ανήλικων παιδιών τους σε περιοχές μακριά από την οικογενειακή τους εστία χωρίς την εποπτεία τους και επιπλέον, επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό οδηγώντας σε οικονομική αφαίμαξη.

Σημειώνονται επιφυλάξεις από τους συλλόγους διδασκόντων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Σκιάθου σχετικά με τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ. στους ίδιους χώρους με τις υπάρχουσες σχολικές μονάδες. Από τους εκπροσώπους του Δήμου Σκιάθου υπήρξε τόσο προφορική όσο και γραπτή διαβεβαίωση για την έναρξη διαδικασιών ανέγερσης διδακτηρίου για τη στέγαση του ΕΠΑΛ σε βάθος χρόνου δύο έως πέντε ετών το πολύ. Μέχρι τότε η λειτουργία του ΕΠΑΛ θα πραγματοποιείται σε απογευματινό χρόνο και η λειτουργία των εργαστηρίων θα πραγματοποιείται σε παρακείμενα κτίσματα για τη μίσθωση των οποίων εκφράστηκε επίσης προφορικά και γραπτά η διάθεση χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου Σκιάθου.

Πιο συγκεκριμένα, επί των ανωτέρω επιφυλάξεων ο Δήμαρχος Σκιάθου επεσήμανε, με σχετικό υπόμνημά του, ότι η στέγαση του ΕΠΑΛ στο κτήριο του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου θα είναι προσωρινή έως την αποπεράτωση νέου σχολικού κτιρίου. Ο Δήμος Σκιάθου διαθέτει πιστώσεις για την εκμίσθωση ακινήτων προς κάλυψη των εργαστηριακών αναγκών και εκτιμά ότι η μετακίνηση των μαθητών μεταξύ σχολικού κτιρίου και εργαστηρίων θα είναι ασφαλής μέσω των πεζοδρόμων της πόλης.

Εκ μέρους των εκπροσώπων της Ε.Λ.Μ.Ε. Μαγνησίας σημειώθηκε προβληματισμός για τη στελέχωσή του με εκπαιδευτικό προσωπικό και η αναγκαιότητα διορισμού μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στο Σχολείο.

Κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης των παραπάνω και κυρίως των θεμάτων που άπτονται της βελτιστοποίησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, του περιορισμού της μαθητικής διαρροής και της απόδοσης ίσων ευκαιριών στους νέους του νησιού, αφουγκραζόμενοι την έκφραση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας για ανάπτυξη της οικονομίας του νησιού, επαγγελματική αποκατάσταση και παραμονή των νέων και των μελλοντικών οικογενειών τους στο νησί τους
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την ίδρυση Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου στη Σκιάθο σε απογευματινή λειτουργία και με αρχικούς τομείς τους Υγείας – Πρόνοιας-Ευεξίας και Διοίκησης – Οικονομίας”.