Το Ειδικό Δ.Σ Σκιάθου, ανανέωσε τον εκπαιδευτικό -ψυχαγωγικό τομέα για την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών του! Οι πόροι του σχολείου αξιοποιούνται πάντα με τον καλύτερο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες τους. Έτσι , κατέφθασαν και τα εκπαιδευτικά -εργοθεραπευτικά και ψυχαγωγικά υλικά ώστε οι μαθητές να καλύψουν μέσω αυτών και άλλους τομείς αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικοποίησης και μάθησης.

Η χαρά των παιδιών ήταν απερίγραπτη και αυτό αποτέλεσε μεγάλο κίνητρο για τους ίδιους και τους έκανε για ακόμα μια φορά να νιώσουν ότι το Ειδικό Σχολείο που μέσω του παιχνιδιού τους βοηθά να κατακτήσουν γνώσεις και να κοινωνικοποιηθούν καθώς και να αναπτυχθούν και άλλοι τομείς αισθητηριακοί που κρίνεται πολύ σημαντικό!

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση και χαρά από το να βλέπουμε τα παιδιά χαρούμενα αλλά και να προοδεύουν.