Τα παραδοσιακά καταλύματα εξαιρούνται της είσπραξης του φόρου διαμονής, ο οποίος αφορά μόνο τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου και τα ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας.

Διαβάστε την ανακοίνωση: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 αναφορικά με το «Φόρο Διαμονής», η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής για τα ξενοδοχειακά καταλύματα της περιοχής μας, που ένα μεγάλο μέρος τους ανήκει στην μορφή των «Παραδοσιακών Καταλυμάτων» σύμφωνα με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους. 

Βάση της ισχύουσας διάταξης, και σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα «Παραδοσιακά Καταλύματα» εξαιρούνται της είσπραξης του «Φόρου Διαμονής». 

Η παραπάνω διαδικασία σχετικά με τον «Φόρο Διαμονής», αφορά μόνο τα «Ξενοδοχεία Κλασικού Τύπου» και τα «Ξενοδοχεία Επιπλωμένων Διαμερισμάτων» και έχει αρχίσει να τίθεται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2018«.