Μαζί με τις εγκάρδιες ευχές για υγεία, προκοπή και ειρήνη σε όλο τον κόσμο, παραθέτω προς γνώση και συμμόρφωση, απόσπασμα από το διήγημα «τα μαύρα κούτσουρα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, διότι καλές οι ευχές, το ζήτημα όμως είναι πως λειτουργούμε στις μεταξύ μας σχέσεις ξεκινώντας από τους διοικούντες…
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Ππδ, με το απαράμιλλο χιούμορ και την ολοζώντανη γλώσσα του, βάζει να μιλά ο αγράμματος, όπως όλοι τότε, Καστρινός προεστός, κυρ Δημητράκης, στην ομήγυρη των προκρίτων και δημογερόντων του τόπου, στο Κιόσκι. Παρότι «συνήθως οι προεστοί ἦσαν βραχύλογοι και έσφιγγαν τὰ χείλη, καὶ δυσκόλως ἔφευγε λόγος τὸ ἕρκος τῶν ὀδόντων των», ο κυρ- Δημητράκης εκείνο το Σάββατο ήταν λαλίστατος και ἤρχισε στωμύλως ν᾿ ἀναπτύσσῃ τὸ ζήτημα» ως εξής:

―Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες πρέπει νὰ ξέρουμε πὼς ὅλοι μας εἴμαστε σὰ μιὰ οἰκογένεια ἀγαπημένη, ἀπὸ πατέρα κι ἀπὸ μάννα, ὅλοι ἀδέρφια εἴμαστε. Πατέρας μας εἶναι ὁ Θεός, μάννα μας εἶν᾿ ἡ γῆς. Καὶ λοιπὸν ἐπειδὴς εἴμαστε ὅλοι ἀδέρφια, μὲ τὸ νὰ ἔχουμε ὅλοι ἕνα πατέρα, τὸν Θεόν, καὶ μιὰ μητέρα, τὴν γῆς, πρέπει νὰ εἴμαστε ἀγαπημένοι καὶ τιμημένοι, ὡσὰν μιὰ οἰκογένεια ποὺ εἴμαστε. Τί λέγει τὸ ἱερὸ Βγαγγέλιο; Ἀγαπήσεις τὸν πλησίο σου ὡς σεαυτόν. Ἐπειδὴς ὁ πλησίος, ὁ γείτονάς σου, εἶναι ἀδελφός, μὲ τὸ νὰ ἔχῃ ἕνα πατέρα, τὸν Θεόν, καὶ μία μάννα, τὴν γῆς, ἤγουν θὰ πῇ πὼς εἶναι σὰν ἀδερφός σου, σωστὸς ἀδερφός σου. Καὶ τί λέγει πάλιν; Ὃ σὺ μισεῖς ἑτέρων μὴ ποιήσῃς· ἑταῖρος, μοῦ ἔλεγε ὁ Λογιώτατος ὁ γυιός μου, ἑταῖρος, θὰ πῇ σύντροφος, φίλος. Πῶς μπορεῖς νὰ κάμῃς κακὸ στὸν ἀδερφό σου, στὸν σύντροφό σου, στὸν φίλο σου;

Αυτά τα ολίγα απ’ τα παλιά, τα χρόνια τ’ «αγράμματα»…
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

*Ο Γιώργος Σανιδάς είναι Συγγραφέας & Αρθρογράφος του Skiathoslife.gr