Συνεδριάζει το Δ.Σ. Σκιάθου την Κυριακή στις 17 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι. Τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν έχουν ως εξής:

Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 καθώς και του αντίστοιχου Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικονομικού έτους 2018. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

Έγκριση της 4ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.600,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 38480/2017 χρηματική εντολή του  Υπ. Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απ. Πασχάλης

Λήψη απόφασης για συμψηφισμό λειτουργικών δαπανών σχολικών επιτροπών που έχουν εξοφληθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

.