Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου την ερχόμενη Κυριακή

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Σκιάθου την Κυριακή στις 17 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι. Τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν έχουν ως εξής:

Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 καθώς και του αντίστοιχου Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικονομικού έτους 2018. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

Έγκριση της 4ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.600,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 38480/2017 χρηματική εντολή του  Υπ. Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απ. Πασχάλης

Λήψη απόφασης για συμψηφισμό λειτουργικών δαπανών σχολικών επιτροπών που έχουν εξοφληθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

.

Loading...
error: Content is protected !!