Σε ειδική συνεδρίαση και αμέσως μετά από την τακτική    θα προσέλθουν τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρ­ο 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την Σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2018 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σταμέλος  και  Μαρία – Ελευθερία Πεζάτου, Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας