Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανακοίνωσε ο Δήμος Σκοπέλου.

Πρόκειται για ένα άτομο ΤΕ Μηχανικών – Πολιτικών έργων υποδομής και ένα άτομο ΤΕ Μηχανικών – Πολιτικών δομικών έργων, με διάρκεια σύμβασης οκτώ μήνες. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Πληρ. τηλ. επικοινωνίας: 24243-50103-131).