Διεύρυνση συνεργασίας μεταξύ Αράβων και Ελλήνων επιχειρηματιών

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την οικονομική συνεργασία με τον αραβικό κόσμο και δεν είναι μόνο η γεωγραφία που μας φέρνει κοντά. Δεν έχουμε απλώς φιλικές σχέσεις αλλά αδερφικές. Είμαστε προνομιακοί εταίροι για την πολιτική και οικονομική συνεργασία και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω επιχειρηματικής συνεργασίας
Αυτό σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος στο 6ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ στην Αθήνα. προσθέτοντας ότι έχει βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον στον αραβικό κόσμο αλλά παράλληλα υπογράμμισε και ότι δεν έχει εκλείψει η τρομοκρατία.

Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, συνέχισε ο ίδιος, η οικονομία μας επέστρεψε στην κανονικότητα, αφήνοντας πίσω το παλιό παραγωγικό μοντέλο και εστιάζοντας στα θετικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα είναι η ανεπτυγμένη βιοποικιλότητα της χώρας μας, η δυνατότητα αξιοποίησης τη πιο εκπαιδευμένης γενιάς Ελλήνων και φυσικά η γεωστρατηγική θέση προσφέρει νέες δυνατότητες για την επιχειρηματικότητα στον ενεργειακό τομέα και στον τομέα της τεχνολογίας.

Την ειλικρινή επιθυμία για διεύρυνση της συνεργασίας των Αράβων επιχειρηματιών με την ελληνική επιχειρηματικότητα επεσήμαναν όλοι οι ομιλητές.

Loading...
error: Content is protected !!