Προσλήψεις 24 Μονίμων Υπαλλήλων Στις Υπ. Καθαριότητας των Δήμων Αλοννήσου & Σκοπέλου

Τις αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνεται η εκκίνηση των διαδικασιών κάλυψης  συνολικά 8.845  μόνιμων θέσεων εργασίας σε δήμους, καθώς  και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των δήμων, για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες (καθαριότητα και άλλες),  υπέγραψαν, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης,  Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, οι οποίοι συνιστούν την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

Πρόκειται για τις αποφάσεις με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/39755 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183 οι οποίες αφορούν: Στην πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών  και στην πρόσληψη συνολικά 800 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου  των ΟΤΑ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ     10  
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 14 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 5 ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΥΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 4 ΟΔΗΓΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ 30
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 4 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 9 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ 14
Loading...
error: Content is protected !!