Το ετήσιο τακτικό της Συνέδριο πραγματοποιεί η Π.Ε.Δ Θεσσαλίας

Η  Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας  πραγματοποιεί το Ετήσιο Τακτικό της Συνέδριο προκειμένου να συζητηθούν τα επίκαιρα θέματα της τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν στην αλλαγή του Καλλικράτη , τα οποία και θα απασχολήσουν το Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ ( Ιωάννινα , 30 νοεμβρίου 2017 ).

Το Συνέδριο της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2017 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΔΕΥΑ Λάρισας ( Τέρμα Τυχερού ) .

Τα θέματα του συνεδρίου είναι :

  1. Οικονομικός Απολογισμός και Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας για το Έτος 2017

Εισηγητής : Κωτσός Γεώργιος – Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και 

                  Δήμαρχος Δήμου Μουζακίου

  1. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για την οικονομική διαχείριση της ΠΕΔ Θεσσαλίας από 01/10/2016 έως 30/09/2017

Εισηγητής : Σακελλαρίου Δημήτριος

                   Πρόεδρος Εποπτικού Συμβούλιου ΠΕΔ Θεσσαλίας και  

                   Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Καλαμπάκας

 Αλλαγές στον Καλλικράτη. Νέο θεσμικό πλαίσιο της Τ.Α.

Εισηγητής : Κωτσός Γεώργιος

                   Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου

 Τοποθετήσεις Επικεφαλής Παρατάξεων

 Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις

 

Στο συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας

 

 

Κωτσός Γεώργιος

Δήμαρχος Δήμου Μουζακίου

Loading...
error: Content is protected !!