Πραγματοποίηση προληπτικών πνευμονολογικών εξετάσεων στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους της Μαγνησίας

«Την προσεχή εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τρίτη και Τετάρτη 14-15 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσάις Βόλου θα πραγματοποιηθεί πνευμονολογικός έλεγχος των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων των Υπηρεσιών που ανήκουν στο δυναμικό της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Μαγνησίας.
Ο έλεγχος αυτός υλοποιείται μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας μας κι άμεση ανταπόκριση από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και ιδιαίτερα από τον Dr. Πνευμονολογίας κ. Κωνσταντίνο Ι. Γουργουλιάνη. Η εν λόγο δράση δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την καθοριστική συνδρομή των ΑΧΕΠΑΣ Μαγνησίας (AHEPA Chapter HJ-13 Argonauts Magnesia GR- Ελληνοαμερικανική Ένωση για την Πρόοδο της Εκπαίδευσης), που παρέχουν τα απαιτούμενα υλικά για την διενέργεια της εξέτασης.
Η Διοίκηση της Υπηρεσίας μας αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της πρόληψης, δεδομένης της φύσης και της επικινδυνότητας του πυροσβεστικού επαγγέλματος, θεωρεί την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εξέτασης μείζονος σημασίας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία των υπαλλήλων που καθημερινά εκτίθενται σε ακραίες συνθήκες και περιβάλλον ιδιαίτερα επιβλαβές.
*(Οι ώρες πραγματοποίησης των εξετάσεων
θα είναι 09:00΄με 13:00’ και την Τρίτη (14/11) θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία του Dr Πνευμονολογίας κ. Κωνσταντίνου Ι. Γουργουλιάνη.

Loading...
error: Content is protected !!