Προσλήψεις 13 Γυμναστών στο Δήμο Βόλου

Aνακοινώνεται η πρόσληψη 13 θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωροµίσθιας προκειµένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στο ∆ήµο Βόλου «Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Loading...